SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


DRAGI PAJDAŠI I PAJDAŠICE!

GODINA NOVA ZELA JE MAHA
I EVO NAM FAŠNIKA IZNENADA
ZA POHVALITI JE, MAKAR JE BILO KNAP
SAKI BI SVOJEGA PRILOGA U LIST HTEL DAT
IMALI SMO LETOS SIKAKVOGA MATERIJALA
I NA TOME VAM NAJLEPŠA FALA
NEK OPROSTIJU ONI KI SU NA TAPETI
MALO TREBA VIŠE SREčE METI
OPET PROSIM BEZ ZAMERA I BEZ JALA
JER JE OVO SAMO FAŠNIČKA ŠALA
ZA NEKE STVARI MESTA NI BILO
JER NAM JE Z PAPIROM KNAP HODILO
ZATO SVI BUJTE VREDNI DELJ NAPRET
DA VIDIMO SE MI VEč LET

VAŠ VRABEC

NIT' ČEKE, NIT' SALAME
Tomo Bolarić je lovec i pol,
A čeku je samo napravil naspol !
Kad čeku gradi, on kotal soboj nosi,
A Ljaj gulaš kuha i s tim se ponosi!
Bajić gulaš proba i veli HARAŠO",
A za čeku ni važno, ali bo, al' ne bo .
I tak on čeku gradi nekih pol leta,
A grupovođi to već jako smeta.
On na njega kriči: "Čeku napravi,
il' se s moje grupe vun spravi!
Bajić kleti svoje pajdaše pozove
Natoči im vino iz voznice nove.
I salamu on na stol je del,
Pol su je pojeli, a pol si je Dušan zel!
Štel ju je on vu Sloveniju poneti,
Da bi imel kaj za gablec meti.

Zato, dragi pajdaši,
ak' hoćete Dušana kleti zvati,
najte celu salamu na stol dati!!!

KOSTELSKO JARE
Ima jena gospa mlada,
Došla ona vu Kostel s Paga.
Daroval joj šogor jare,
Ona doziva :"Mare, Mare!"
Jare skače, viče:"Meeeeee,
nećeš Mira ubit' Meeeeee!"
Pobjeglo joj jare s lanca,
Mira skače preko klanca!
Viče ona:"Mee, mee,meee,
Dođi jare kod mene!
Neću ja tebi ništa činit'.
samo ću ti glavu skinit!"
Jare trči tam po grabi,
Mira ga za roge zgrabi.
Nećeš meni ti uteći,
Završit ćeš tu u peći!"
Ona jare ubit dala,
Pa odahnu:"Bogu hvala !"

 

KEGLEVIĆEVA STRAŽA "NA DUŽNOSTI"
Mlađahni Haber na motoru juri, navek njemu nekam se žuri.
Život mu nije lak, s politikom on sklopil' je brak.
Kostelski zadatak vu glavi odzvanja mu ko jeka, Kostelgrad mora postat' turistička meka.
Penezi za obnovu tog grada ne pristižu, pa se uspjesi na gradnji puta, uzalud nižu.
Iz reda povijesnih postrojbi, na put u Lurd se udostoji!!!
No, čak ni u tom svetištu blagoslov ne uspije dobiti,
koji će oštricu duha političkih strasti u Pregradi odbiti.
Svom zapovjedniku Dugome Keglevićeva straža posebnu ulugu namjeni,
zavodničkim pogledima naklonost dama ima da pljeni
Na tom poslu on baš ne pokaza se ljen,
pa vremešne dame postadoše lak pljen.
Nek me zeme sam črn vrag, al bormeš nebu tak!!!"
Zagrmi s Kostelgrada na sav glas, grof Tomaš Keglević, plemenitaš.
Njega mladog sve sam ja naučil, zavođenju ga poučil,
a sad zasluga moja, da bude služba njegova!!!
Ostavku na sve dužnosti ću dati, doma hoću mirno spati !!!
Tomek tad vu obranu ženskoga roda veli :
"Se su vam te priče puste, domaće žene nisu z magle guske!
Ak' hoćete nekaj o ženskama znati, vu hladnu Rusiju se morate podati.
Ženske su vam kak sam čelik, za tam bormeš trebaš alat jak i velik.
Dost je bilo", začuje se tiha buna, blagajnika Kruna.
Peneze treba dobiti, vu uređenje klupskih prostorija iti!
Još kad se zmislim uskrsnoga slavlja, želudec mi na suho dela i sam sebe probavlja.
Joj, joj, kaj mi je za delati", misli Martin," ja tek sam tu mirotvorac,
a bormeš za se te probleme trebal bi postat' čudotvorac!"
Kak' tajnik, znam,da problemi nisu za van, oni pri nas moraju minuti,
ka' drugi naše probleme ne bi počeli brinuti!!!"

 

PRIJAVA HAŠKOM SUDU: PREDMET:"BRANJE GROJZDJA"
Pregrada ima jenoga norca,
za organizaciju sega dobil je kolca

Pod konec sakoga rujna vu Pregradi se velika parada spravlja,
Branje grojzdja" Grad i Turistička zajednica pripravlja.
Turistička zajednica ide u promociju zares,
Prvo vu Varaždin na Špancirfest.

Oblekla Debela familju svoju, ali ih dosti ni bilo na broju,
Pa zela soboj jednu Malu i pajdaše z Potepuhov za popevku koju.
No, Potepuhi ko potepuhi, za promociju Branja grojzdja" po Varaždin gradu,
popevali su malo, al' su zato za saku mladu damu otpevali ljubavnu serenadu.

Vu Zagrebu promocija bolje je prošla,
jer je družina z pregradskim vatrogascima došla.
Uz izlog na Trgu, keri je Branje grojzdja" reklamiral,
Pregradski KUD je sviral, a HTV je svoj prilog montiral.
Svirali i plesali, pa u kafić sjeli,
A bormeš su i vu Pivnici Medvedgrad" pili i jeli!!!
I to zabadav, naj se zna,
Da Pregračanka Ljerka, svoj grad rada još uvijek ima.

I tak rasla je reklama, najavu Branja grojzdja"dale su, novine radio i televizija,
Ali turističkim animatorima ipak se pokvarila vizija.
Za Branje grojzdja" Bog je z neba kišu poslal,
Grad je bez posjetiteljov ostal.
Jedino velika digla se graja, kojoj ni do danas ni kraja!
Zakaj je pozornica bila na tržnici, zakaj nisu čitani bili svi sponzori, zakaj se z sim programom kasnilo,a govoriti kritike ni nič hasnilo?

Krivec se ipak našel je ....vu liku Debele...., ona je pravi norec,
Pa ni čuda ka je Branje grojzjda" za ocjenu na Internetu" dobilo kolec.

Jedino su Potepuhi dobro prošli,k' njima su si rado došli!
Od Grada su dobili nagradu,a velika uloga još ih čeka
Stigla bu tu još unosnija ponuda neka!!!???

LEGITIMACIJA
Učo z Nikolom vu Šmarje ide,
Vatrogasci su; to i na carini vide.
Na granici treba legitimaciju dati,
Da svoje nema, Učo tek tada shvati.
Slovenskom cariniku
Pokaže on vatrogasnu,
Ali ta ni imala hasnu.
Carinik pita i šefa smene,
Ali Učo auto već okrene.
Nazaj treba po legitimaciju iti,
I Učo mora brzo voziti.
Kad su već gore u Prigorje stigli,
Uči su se lasi na glavi digli.
Legitimacija je celo vreme h pretincu bila,
To Učina Anica tad je otkrila.
Čim došel je nazaj, Slovenec se smije
Za prejti vu Deželu sad problem nije!
Već su i h Šmarju vatrogasci znali,
Da su Uču carinarnici
Po legitimaciju poslali!

POPLAVA VU GABROVCU
Vladek Ivanjkov berbu ima
Vino bu pravo, kak nevek-se zna!
Sin, Mario pri pumpi dežura
Za obed ih čeka pečena pura.
Dok pumpa vu bačvu moštek pretače,
Biba na obed poziva berače.
Mario pumpu hitro zgasne,
Ali od toga ni bilo hasne.
Pa dok Vladek z obedom časti berače
Moštek se z lagva nazaj odtače.
Sused je došel, potiho mu reče :
Moštek ti vune po grabi teče"
Za pol vure i Kajla zove, dobil je z Gabrovca glase ove:
Gabrovcu Donjem poplava prijeti, od gore nekud iz Vladine kleti."
Pita koju korpu na stroj treba dati da more grabu od kleti skopati.
Svemu na kraju je Mario kriv bil, ovo leto nebu vinčeko pil.
Vlado pa bu nazaj moral vu Sloveniju iti,
ak bu htel pri kleti vinčeko piti!!!

0,0 PROMILILILILILILA
Ljudi dragi veliki i mali
0,0 promila su nam dali.
Piti i voziti već ni moći
Niti se mladi ne smeju voziti po noći.

Zakone oni teške su dali
Kak da smo im nekaj vkrali.
Jeni kričiju: "Majko mila!
Pa v Zagorju je v zraku pol promila."

Kak od kleti doma iti
I još se k tomu ne napiti.
Nekaj vrapcu je za čuti
Da bi mogli ipak 0.5 vrnuti.

NORIJE Z MESARIJE
Svaka mesarija svoje faze ima
Važno je da sve dobro štima
Pajcekima nema više spasa
Jer Vrabec je saznal za ''4 ASA''

OBARANJE PRVA FAZA (STARINSKI)
Kod Mikija kad se klalo
U pomoć se i šogora Pedru zvalo
Pedro primjenil je čudan stil
Hitil se na prasicu sa svojih 120 kil
Prasica si je bogme odmah legla
Ni metra nikam ni pobegla

OBARANJE PRVA FAZA (MODERNO)
Kod Ljukača kolinje se sprema
Vuki bu strelil i nema problema
Narihtali su oni prascu glavu
A Vuki zeme poziciju pravu
Prvi šus kad je ispalil
Malo je samo dlake opalil
Hitro del je metak drugi
Ali nema kraja njegovoj tugi
Pajcek opet nije reagiral
Vuki ga je samo tetoviral
Dalje za čakati nije bilo
Prasca se po starinski oborilo
(vidi prethodnu strofu)

KLANJE - DRUGA FAZA
Jožek je kolinje organiziral
Novega mesara Štefa angažiral
Akcije ljudi mora biti
Samo Vi hajte pajceka hloviti
Prvi pajcek dobro je pal
Za deset minut je krepal
Nema veze kaj ovaj krepat neće
Pri drugom bumo boljše sreće
Ali problema bilo je i drugi puta
Pajcek je krepaval puno minuta
Iveka dva reanimaciju su počeli
S hladnom vodom spasit ga šteli
Štef veli nije to prvi puta
200 kilaš more krepavat i 20 minuta

RAZDELAVANJE - TREĆA FAZA
Pri razdelavanju treba oprezan biti
Jer se tuj more sega dogoditi
Najgorše je ak čreva predereš
Jer to jako teško opereš
Svec je tak oprezno delal
Da si je u bedru noža zateral
Počelo ga je po nogi hladiti
Morali su ga bogme v Zaboku zašiti
Ali to vam je tak moralo biti
Kad se prerano počne piti
O drugim fazama morti nekaj k letu
A riječ bu onda morti o oktetu (ne pjevačkom)

KUNAMIX
Kunapetrol denes glavna je tema
Prošlo ljeto tam je bilo problema.
Svi ideju na more jer ljeto traje
Tanki su prazni - na benzinskoj se staje.
Naravno - tuj je Kunapetrol
Za nekoga sreća, a za nekoga bol.
Žerjav sa cisternom tam stalno staje
Pretakanje goriva traje i traje.
Dok su si gazde godišnji zeli
Auti po Pregradi kašljati su počeli.
Velika frka tam je nastala
Goriva su zmješali - to nije šala.
Nastala odmah je velika trilema
Gdo je uzrok svih problema?
Gdo naftu z benzinom je zmešal
Valjda nigdo nebu znal.
I dok ljudi Kunapetrol kriviju
Oni Žerjavu krivicu deliju.
Žerjav pa tvrdi - kriv je Tifon
Gorivo zamenil upravo je on.
Špiro pa popravke na autima plaća
I troškove ostale povraća.
No i tuj su jeni videli zgodu
Pa po naknadu štete odu.
Makar uopće tuj gorivo nisu točili
Naknadu štete su od Špire dobili.
Zgleda da su veliku lovu za štete dali
Jer su u vrijeme skijanja skoro doma ostali.

KOMBI NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
Na Veliku Subotu KIKO je v Pregradi bil
i v Ramoni s pajdašima gemište pil.
Kombija je pri Asisu sparkiral,
ali ručnu nije aktiviral.

Dominek se je z ladom v Pregradu otputil,
al sve bi bilo dobro da ga jedan kombi nije lupil.
Dominek po Pregradi polako gmiže
a u susret kombi mu stiže.

Na njegovu stranu kombija vleče,
možda nebu sudar ak bu bilo sreće.
Al pošto gužva v Pregradi je bila,
tak vam se je ta glupost zgodila.

Ljudi kričiju "Bog mu pomozi,
pa ko ipak toga kombija vozi?"
Odmah su rekli svjedoki bumo mi,
ali v kombiju pak vam nikoga ni!
Prešel je Dominek kilometara milijon,
ali auto bez šofera još ni videl on.
To pak je već i za novinare meta,
a neko je v Ramoni rekel da jedan kombi smeta.

KIKO veli: "Ja sam svojega del za stran",
ali ipak oko prek ceste hitil je mam.
Skočil je on kak zajec od stola:
"Pa gde su, Boga ti, moja kola?"

Nasred ceste v jednoj ladi
našli su se svi njegovi jadi.
Dogovorili su se oni v dve tri riječi,
i bežimo doma i nikomu ni riječi.

Kiko na daljinsko upravljanje
kombija ma
pa to je danas v modi
nek se zna..

 

TEKUĆI SUMPOR I KOL
Vu Gabrovcu Vlado stara je tema
Z moštom navek ima problema!
Lijepo je otkipel, treba ga pretočiti
Tekući sumpor vu njega dotočiti.
No, Vlado malo prehitar je bil,
Cjeli litar,odjemput, h bačvicu je hlil!
Kaj bi ga zmešal, zel je jen kol,
Al' je kol h bačvi puknul na pol!
Pusti ga nutra", Martinko veli,
od jalovog kola moštu nič ni".
Kolek zde nutra lepo počiva.
Ali vu bačvi nekaj se zbiva!
Od preveć sumpora moštek smrdi,
A Vladeka hudo glava boli.
Nazaj prijatele nebu mel k čemu zvati,
Pa bu ih častil vu kleti pri Ati.
I tak to traje već tri leti
Da Vlado poziva prijatelje vu ljucke kleti.

 

JEN, DVA, TRI... NEGDO IPAK FALI
Da ne bi samo delali,
članovi Kostelske pištole i na more su se odpeljali.
Tajnik Martin pazil je kak ' ne bi nekog zaboravil,
pa si je spisak ljudi napravil!
U aute su seli, i pravac za Privlaku zeli...

Negdje na pol puta, malo su stali,
Da vide nisu li ipak nekaj fulali.
Izvršno vijeće, upravni i nadzorni odbor,
Bormeš kompletan ni,
A i predsjednik Kluba fali!!!

Tajnik odmah Bajića, Dugega i Laja na kup pozval,
Dečki da znami predsjednika ni, ja to nisam znal."
Nema veze", odgovoriše oni u isti glas",
samo morate si isti odgovor znati,
Rekli mu bumo
da ga poleg tolikih ljudi, nismo meli kam dati!

I tak su, neki ljudi,
kaj cajta za posal u Klubu nisu meli,
Ljepo na more dospeli!
Pet dni dopusta oni su si zeli,
bez njih ipak sve funkicionira,
I kad se dela i kad se na moru pliva!

 

INSTRUKTOR VOŽNJE
Instruktor u autoškoli sam ja
ali i poljoprivrede se primem i nek se zna
Tomo Vinković je mali
ali pali ko u šali.

Radim ja s njim dok ne dobim žulje
a traktorček bogi propustil je ulje.
Na pol ga treba dati
i hitro Žugu pozvati.

Žuga je bil pomoćnik pravi
ali ipak peh se dogodi mali.
Posel polaku kraju se dene
a traktor z mesta nikak da gene.

Problema bumo velikih meli
ak traktor na pol opet nebumo deli.
Raskopali su oni njega još jenput
ali sve je OK, kakti i zadnji put.

Skup su traktor opet deli
pa su si dečki malo seli.
Sad mu ideja u glavu sine
pa Žugi hitro zine:

"Ovaj traktor dva mjenjača ma
a kojeg smo šlatali naj sam Bog zna"
Traktor šlatati nije mala stvar
fašniku je ipak to bil dragi dar.

MUKE PO DRAŠU
Ak puno putuješ kofere si spremi
al za svaki slučaj jenoga i na auto deni.
Darka su posli z birtije na drugu stran odvlekli
i sad smo ga mi u Vrapcu zatekli.

Garaže si je fine napravil
i auteka u njih stavil.
Vrata na daljinsko del je gore
kaj ne bi mazal ruke svoje.

Sve je to štimalo i bilo je praf
dok se ni desil mu onaj gaf.
Putni kofer na krovu je mel
al ni mislil da bu znjim i zadel.

V garažu on z autom je mislil
al kofer mu je vrata pretisnil.
Grda mu reč iz usta poleti
a Vrabec slučajno tud proleti (pa se sjeti).

BIG BROTHER POGLAVARSTVO
Svaka stranka svoje ljude broji
Da nam v Pregradi pravdu skroji.
Sastali se ljudi zanimanja raznih
Ali zato džepova praznih.

Svi bi pobijediti hteli
Makar jeni nebi i smeli.
Bila je to Pregradska vlada
Družina onak kak se spada.

Jen po jen polako su odhajali
Ali novi nisu dohajali.
Kaj ljudi vani o njima veliju
Nisu baš marili nek samo šutiju.

Ostalo ih je v igri njih par
A neki su dobili i z vrha dar.
Oni ki su pa van pali
Se jeno su si poznanstva zbrali.

Veliki brat nagradi ih često
Z novim kamenolomom bu i koje radno mesto.
Ljudi zvana plaćaju ih po malo
Ali zgledi da je njima do veće love stalo.

Vani velika euforija vlada
Ali ta družina s trona nebi išla rada.
Promjene dolaze valjda u maju
Onda buju izbori to već i vrapci znaju.

 

POŽAR V NISKOGRADNJI
Dopeljal je jenega jutra svoj bager
Pregračko-dalmatinski brkati frajer
Lepo ga je v kamenolom sparkiral
I rekal: ''Da ga ne bi slučajno ko diral.''
Pri Semeni?u ga je zglancal i podmazal
Se jeno je vražji bager zakazal
Bil je mjesec studeni i počela je zima
Kad se na bageru hvužgala kabina
Fala bogu da dela Julio
Jer je on vatrogasni tečaj odgulio
Gori se bolj i bolj,
keri pa je od vatrogascov broj
Pošiknul ga je mrzli znoj
Znal je samo da počne s devet
A oko stroja se dela sve veći nered
I šef Pavlović je došal
Al nije se najbolje snašal
Pa su hitro u Upravu zvali
Al vatrogasnog broja nisu niti oni znali
Tam se je Vesna javila
Al i ona je broj pozabila
Bežala je k Dinki: kamenolom gori
Pavlović i Julije već su nori
Dinka se odmah prijela telefonirati
Da bi vatrogasci iz Zaboka došli intervenirati.
Vogenj se je širil se bolj i bolj
Zgledi da je na instalacijah bil kratki spoj
Zmislili su se da maju '' PP'' aparat
Al zakaj ne dela da nam je znat ???
Šef je bil vatrogasac pravi
Pa pita če je Nikola pustil ključ u bravi
''Idemo dečki, h potok ga porinimo
morti oganj malo smirimo''
Porivaju dečki noge im se praše
A šef hodi kao maček oko vruće kaše
Videli su da stoga ne bu nič
Jer dolazi Irena i kriči: ''Pavlović, Pavlović,
a i ti Julije buš h kazni
zakaj su ti aparati prazni''.
Al sva sreća
kaj jeNiskogradnja vode distributer
I kaj je Hercigonja fletni vodoinstalater
Hitro je zel veliki čeber
A pri tome su pomogli Milek i Beber
Dečki su uspješno pogasili plamen
A Zabočani su došli samo na amen
Direktorica je sve sterala
Na tečaj zaštite od požara
A i vatrogasni broj piše
na vratima svih bagera

PODRUMARSKE NORIJE
Lani su naši vinogradari na tečaju bili
al su malo učili, a više su pili.
Jedan njihov visoko rangirani član
pal je ovdje u prvi plan.

Pretakal je on "Leonardovu kap"
i skoro ga je strefila kap.
Pipa zgleda da negdi spuša
od mlake na podu boli ga duša.

Otkril je on ovu fintu
pipa je puknula baš na gvintu.
Zameniti pipu pod hitno treba
ali se stara odšraufati neda.

Na zadnjem navoju puknula je ona
vino pa poteče kao iz zvona
Ruku na rupu pretisnul je burno
a z drugom mobitel iskal je žurno.

Nazval bum doma nek hitro dojdu kleti
ak nečeju vinsku poplavu meti.
Zaključak pravi na kraju je pal
penez u mobitel uvek bum dosta dal,
da na računu ni bilo ni kune
svo naše vino bilo bi vune.

PREGRADSKI PLANINARI
Pregrada je gradić mali
Ali u njemu ništa ne fali.
Planinarsko društvo nam se ističe
Na izlet se krene uz jelo i piće.

Osvojiti vrhove brega i planine
To su vam njihove vrline.
Metu su pravu oni imeli
Slavoniju ravnu su si zeli.

Najveći breg im je buča
Dobro kaj nije bar padala tuča.
Snega pa zato bilo je dosta
I autobus skoro na cesti osta.

Planinarili su oni po Papuku bregu
I divili se bijelom snegu.
Medeni pak je greh napravil
Jer je Soseka doma zaboravil.

Veseli su doma došli
Jer su jako dobro prošli.
Noge ih ne boliju nič
Ali riti koda su dobili bič.

PLIVAČ PEDRO
Pajdaš Pedro gostioničar slavni
Pri kuhanju rakije opet je glavni.

Polahko je on kuhal
I malo se rakije navuhal
Na kraju treba i kotal oprati
I tropinu v tački u potok otpeljati

Na rub potoka tačku je sparkiral
Ali situaciju sljedeču ni očekival
Mada je trebalo prehititi samo bačvu
Prehitil je Pedro i sebe i tačku.

Da ste samo vidjeli taj šok
Kad je Pedro pal u potok
Za bačvom on hitro zapliva
Jer ona strašnu brzinu dobiva
Hlovil ju je tek dole kod mosta

Za jenput bi plivanja bilo dosta
Zaklel se Pedro svim na svetu
Da vodu nebu pil celo leto

 

BAJIČEV RECEPT ZA GNOJITI TRSJE OBAVEZNO TRI PUT "PREMETATI"
Naš Tomek Bajić traktorist je stari,
Vozi kak vrag, al' traktor se ne kvari.
Ide ti on za Laja po gnoj,
A bilo je sklisko, i more biti joooj...
Natovari prikolicu bolj naprem nek odostraga,
Krene... i eto ti vrga!
Prikolica se prehiti. Laj viče: "Joooj !
Gdo bu opet natovaril tuliki gnoj!"
Tad Tomek mu veli: "Ak' hoćeš pravi recept znati,
Za trsje se gnoj mora tri krat premetati!
Laj študira, zakaj to tak mora biti,
A Bajić ode s gazdom popiti.
Pijeju oni kak muži pravi,
Da Tomek s traktorom se dobro zbavi.
Nameću opet prikolicu za čas,
pomole se za spas,
Jer nebi šteli da ih bije loš glas!
Do Lajeve hacijende oni gnoj voziju,
I fala budi Bogu,
putem nikoga ne ugroziju!!!

KRAVE NA CHATU
Došli kostelski političari na gradsko poglavarstvo,
Da porazgovaraju o stočarstvu.

Jen veli, vu Pregradi mora stočni sajam biti,
Drugi odgovarja, daj nemoj noriti!
Ti si jako vu svom fahu zaostal,
Si pravi fosil postal.
Pa danas je tehnologija tak'a,
Da se krava prek interneta more prodati s'aka!!!

Dragi dečki dajte se već jemput dogovorite,
Koga vraga s internetom norite!
Kaj ni dosta da na mesto bika, veterinari krave moraju ploditi,
Buju još jadne krave,na tečaj za kompjutere morale hoditi.

Pobrinite se rejši kaj buju krave vu Kostelu, imale kaj piti !

 

MODERNI REŠTANTI
Na samu Badnju večer 4 Iveka u kleti su bili
Do polnoćke si bumo još malo spili
Kak vam nemaju dobre navade
Pali su oni u velike jade
Ključe u bravi oni su pustili,
A lokot samo obesili
Nisu ni slutili kak buju zešli
Bormeš i nisu baš dobro prešli
I ko da je sam vrag kjuče v ruke zel
Negdo ih je zaklenil i još lokot gore del
Samo zakleni kričali su svi
Piti ti nemremo dati mi
Kak kroz pol vure promjena ni bilo
Društvo je otklepanju znutra pristupilo
Odšraufali su riglin i narbu
I ključe zašli iskat na brajdu
Vuki je ključe na gazdinom autu našal
I odmah se ko glavni istražitelj ponašal
Večerića omah na pik je zel
A on pa je bogi doma vrućinu mel
Ivo Kolar na pamet mu je pal
Ali je pozabil da je z njim u kleti stal
Na kraju svega od Big Bradera pismo su dobili
Da su dnevni zadatak dobro obavili

 

IVEKOVA PREŠA
Gazda Ivek novu je prešu kupil
Kaj bu ga znašlo nije ni slutil
Nadevali prešu su fino
Z nje curi skoro već vino
Z prešanjem fist se je žuril
Berače s pijačom nič ni ponudil
Sreća da su išli i dalje brat
Jer od jenput je strelilo kaj da je rat
Niko u tom momentu se nije znašel
Kak se je poklopec od preše na brajdama našel
Sveca Mirka su morali u pomoć zvati
Svojuj novuj prešuj već nisu mogli delati
Podrumariti sad bum bolje trebal
Delal bum kak bu mi Štef povedal
Daj Štef zmeri zde ti
Ak smo dosta sumporili mi
Zde se pa Ivek sikud štima
Kakvo je to vino kaj dosta sumpora nima

 

PREVOZNIK NAFTE
U Niskogradnji on je veliki šef
Ali je nedavno doživel veliki peh
Po naftu je on mimo groblja išal
I od loše ceste ni baš dobro zišal
Pandu vozi i po cesti trubi
Al kod Kika zadnju stranicu zgubi
Vozi tako do benzinske stare
Tam su mu i bačve dole pale
Miha na lesi je sve to gledal
I sve je Vrapcu povedal
Pavlović je u takvi sili bil
Najrajši se bi u zemju skril
Od šefova tak nekaj za očekivati ni
Kaj da su to napravili radniki?

 

NEK' KOSTELSKE USKE STAZE NA DOBRE MEĐULJUDSKE ODNOSE PAZE !
Prema Sv. Štefanu šumica krasna,
al' cesta nije baš jasna!
Z dobrim autom tu se moreš jako voziti,
Samo ti se Muhlin mora s puta makniti!
Tak je naš prijatelj, negda gradski poglavar,
Malo prekasno reagiral, i Muhlina vu grabu stiral.
Škoda ni mala, tak z bregov naš političar veli,
Za sudar si, bormeš Muhlin, kriv ti.

Ne znamo kak su se na kraju oni nagodili,
Ali pri Muhlinovoj kleti, već dugo vino nisu pili.
Znamo tek da su vu našem dragom kraju
za vse uvjek oni durgi krivi bili!

VRBABEC VAM JAVLJA DA U KOSTELU LAJ DOČEK NOVE SPRAVLJA
Fala budi Bogu, i vu Kostelu turizam je stal na čvrstu nogu!
Već sad morete znati za doček Nove, predbilježiti se morete dati!
Vu kleti pri Laju, predbilježbe traju.

No, lajnskega leta,došlo je do pomutnjekostelskega sveta.
Nekakav je Šorić, doček organiziral i Laja od njegove kleti stiral!
No, to Laja smetalo ni,
jer on je tak i nak za novo ljeto, zamisao imao svijetlju.
Sa sirotinjom ni htel piti, već je s kostelskom kremom nastojal biti.
A zakaj, to morete sami pogoditi?!
Jel' to možda zbog elite,
Il' pak treba nove "KREDITE"?
Organizaciji fašničkih događanja u Pregradi novčanim prilozima pripomogli su:
(a neki prema obečanjima budu......)


MTG" Zagreb, VETROPACK STRAŽA, Hum na Sutli, KAMGRAD d.o.o. Zagreb, Kuna-petrol-BP Pregrada, Niskogradnja d.o.o. EMKA, ETIIM"-Škrinjar, STAKLOREZ-BURIč d.o.o., LJEKARNE Vodolšak", KUNA GORA, zanatska zadruga, MATIS d.o.o. OZIRIS" Trgovina, OMCO D.D. Hum na Sutli, TENA-G, FOTON d.o.o., Kuna-auto, Odvjetnik Velimir Leskovar, Auto-servis Martinko", Buffet Monaco", Auto-poljo-prom, Bistro Arka", Domaća pekara Hajdinjak",
Pečenjarnica Klek", Caffe bar Ramona", Cvjećarna Ruža", Termo-plin", Diskont Panda-S, "Stražaplastika, Hum na Sutli, Pećar i keramičar Vrhovski", Kostelgrad-projekt d.o.o., Novinarnica Habus, "Pregračanka", Poljoprivredna zadruga, Očna optika Miro" i svi oni znani i neznani koji još budu nešto uplatili ili dali.
Hvala !


IMPRESUM

NEUREDNIŠTVO
Vrabečni Fulirant, Oštrokanđa Vrana,
Slaboumni Žutokljunac, Pijani Golub-IQ=0.5promila,
Profana Jarebica, Probuđeni Slavuj i Zakržljali Jastreb.
ZAGLAVI NEUREDNIK:
PRESTRAŠENI KOLIBRIĆ
Odobreno: Fašničkim bezakonjem, NN"Qualis vir, talis oratio" br.00/Rim, 205.pr. n. e.
IZDAVAČ: JATO PTICA"Frrr"
Naklada: nedoštampano

Posjetitelja ukupno: , jučer: ,
danas: , trenutno: 1

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved