SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


Gradsko vijeće

Izvadak iz statuta

• Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

• Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika.

• Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
• Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
• Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.


Podrubrike:

Statut - Statut grada Pregrade
Proračun - Proračun grada Pregrade
Grb i zastava - Odluka o grbu i zastavi
Svi dokumenti - Svi objavljeni dokumenti

(07.07.'08) Nova web stranica grada Pregrade
(20.12.'07) ODGOVOR GRADSKOG POGLAVARSTVA NA NAPADE IZ SDP-a
(20.12.'07) RANG LISTE STUDENATA I UČENIKA ZA STIPENDIJE
(23.11.'07) RADNO VRIJEME MUZEJA GRADA PREGRADE
(30.09.'07) OTVORENA KUŠAONICA VINA I MEDA U PREGRADI
(26.09.'07) BRANJE GROJZDJA U PREGRADI
(26.09.'07) ASFALTIRANJE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA
(12.09.'07) GRAĐANSKI SAT U PREGRADI
(10.09.'07) PROSLAVLJENA ZLATNA MISA U PREGRADI
(04.09.'07) PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA GOSPE KUNAGORSKE

Čemu bi Grad trebao dati prioritetAuto Gorički
Matija Gubec

Posjetitelja ukupno: 1065819, jučer: 402,
danas: 166, trenutno: 7

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved