SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


Izvadak iz statuta

• Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradsko poglavarstvo.
• Gradsko poglavarstvo ima predsjednika i četiri člana.
• Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.
• Zamjenik gradonačelnika je član Gradskog poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo:
1. Priprema prijedloge općih akata,
2. Provodi ili osigurava provedbu općih akata Gradskog vijeća,
3. Usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad,
4. Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću.

(07.07.'08) Nova web stranica grada Pregrade
(20.12.'07) ODGOVOR GRADSKOG POGLAVARSTVA NA NAPADE IZ SDP-a
(20.12.'07) RANG LISTE STUDENATA I UČENIKA ZA STIPENDIJE
(23.11.'07) RADNO VRIJEME MUZEJA GRADA PREGRADE
(30.09.'07) OTVORENA KUŠAONICA VINA I MEDA U PREGRADI
(26.09.'07) BRANJE GROJZDJA U PREGRADI
(26.09.'07) ASFALTIRANJE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA
(12.09.'07) GRAĐANSKI SAT U PREGRADI
(10.09.'07) PROSLAVLJENA ZLATNA MISA U PREGRADI
(04.09.'07) PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA GOSPE KUNAGORSKE

Čemu bi Grad trebao dati prioritetVinarska udruga - KZŽ
Matija Gubec

Posjetitelja ukupno: 1047782, jučer: 256,
danas: 95, trenutno: 20

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved