SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


Izvadak iz statuta

• Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradsko poglavarstvo.
• Gradsko poglavarstvo ima predsjednika i četiri člana.
• Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.
• Zamjenik gradonačelnika je član Gradskog poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo:
1. Priprema prijedloge općih akata,
2. Provodi ili osigurava provedbu općih akata Gradskog vijeća,
3. Usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad,
4. Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću.

Posjetitelja ukupno: , jučer: ,
danas: , trenutno: 1

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved